MBA - Distanční studium v češtině | Cambschool.cz

Proč si vybrat právě nás

 • kvalitní vzdělání v prestižních oborech
 • studium v češtině (s akceptací slovenštiny)
 • studium v délce 1 roku (2 semestry)
 • výuka probíhá vždy v sobotu (4x do roka)
 • časová flexibilita studia (distanční forma)
 • studium zaměřeno na praxi
 • výuka zajištěna odbornými lektory s dlouholetou praxí
 • absolvováním studia lze získat mezinárodní certifikát IES
 • cena za studium MBA po slevách 89.000 Kč bez DPH (z původních 114.000 Kč)

Graf studia

Graf Studia

 • Jiří Šťovíček - absolvent MBA Management a leadership

  Jiří Šťovíček

  Ke studiu na Cambridge Business School mě vedly tři zásadní důvody. Zaprvé se chci učit od profesionálů z praxe. Odborníci s letitými zkušenostmi v oboru jsou tím, co primárně určuje hodnotu studia MBA. Na univezitě jsem se na první přednášce managementu dozvěděl, že manažer a) rozhoduje, b) deleguje, c) kontroluje… Konkrétní příběhy, skutečné problémy a jejich řešení zásadně odlišují studijní programy Cambridge Business School od sylabů vysokých škol.…

 • Ester Fišerová - absolventka MBA Personální management

  Ester Fišerová

  "Vzdělávání a rozvoj dospělých je nejen mým koníčkem, ale i profesí už více než patnáct let. Po absolvování magisterského studia psychologie na UK jsem potřebovala užitečně spojit teoretické znalosti se zkušenostmi z praxe a vytvořit si vlastní pojetí široké oblasti firemní práce s lidmi. Absolvování oboru personální management na Cambridge Business School zcela splnilo mé potřeby - vysokou erudicí a nároky lektorů, profesionální organizací studia a laskavým…

 • Miroslav Boldiš - absolvent MBA Management a leadership

  Miroslav Boldiš

  "Studium na Cambridge Business School mi umožnilo rozšířit si vysokoškolské technické vzdělání o manažerské vzdělání a tím i doplnit profesní kvalifikaci v oblasti řízení a vedení. Moje dosavadní směrování se již nějakou dobu potýkalo s potřebou prohlubování si nových znalostí. Lektorský tým sestaven z odborníků s letitými zkušenostmi z praxe byl pro mě přesvědčující při výběru, vyhodnotit studium na CBS za tu nejvhodnější volbu dalšího rozvoje.…

 • Jaroslav Mesršmíd - absolvent MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia

  Jaroslav Mesršmíd

  "Rozhodnutí studovat MBA na Cambridge Business School hodnotím jako správné. Za prvé se mi podařilo nalézt optimální program – Mezinárodní vztahy a evropská studia, který navázal svým obsahem na moje předchozí studium i praxi a plně mne zaujal. Za druhé jsem nalezl školu, která splnila moje odborná očekávání. Setkal jsem se na seminářích s lektory – odborníky, kteří ovládali danou materii, měli zkušenosti z praxe, byli nároční, ale na druhé straně ke…

 • Martin Pokorný - absolvent MBA Management a leadership

  Martin Pokorný

  Přihlásit se ke studiu na Cambridge Business School s.r.o. bylo výborné rozhodnutí. Toto studium bylo přínosné, inspirativní a získal jsem při něm množství zajímavých impulsů, které jsem ve svém podnikání následně uplatnil. Hodnotná byla konkrétně část, kdy jsem připravoval seminární práce. U nich jsem měl příležitost rozpracovat různé scénáře a strategie pro mou společnost a následně získat zpětnou vazbu. Celkově mi studium pomohlo v mém dalším…

 • Silvia Koniarová - absolventka MBA Finanční management a účetnictví

  Silvia Koniarová

  "Rozhodovanie, či absolvovať štúdium MBA bolo logickým vyvrcholením mojich praktických skúseností. Spočiatku som mala obavy, či Slovenčina nebude môj hendikep. Nebola. A preto všetkým slovenským spoluobčanom žijúcim v Českej republike, ale nielen im, doporučujem štúdium na Cambridge Business School s. r. o. Veľmi oceňujem profesionálny prístup zo strany lektorov, odborné a praktické skúsenosti, ktoré boli veľmi prínosné. Štúdium Finančného managementu a účtovníctva…

 • Antonín Mroček, Pavel Mroček - absolventi MBA Personální management

  Antonín Mroček, Pavel Mroček

  "Po absolvování uvedeného studia jsme konstatovali, že naše rozhodnutí přihlásit se ke studiu personálního managementu na Cambridge Business School s.r.o. bylo velmi správným rozhodnutím, které jsme měli učinit již dříve. Jako poradci vysoce oceňujeme odbornou a organizační úroveň studia, ale také jeho náročnost. Jednotlivé přednášky byly díky vysoké odbornosti a praktickým zkušenostem lektorů pro studium velmi přínosné a doporučujeme všem, kdo se ke studiu…

 • Petr Vaněrka - absolvent MBA Management a leadership

  Petr Vaněrka

  "Studium MBA – Management a leadership mi umožnilo zásadním způsobem zkompilovat teoretické znalosti a praktické zkušenosti. To co je však zásadní, je aktuálnost získaných znalostí. V době, kdy vzdělání nemá životnost desítek let, je nevyhnutelné, aby každý manažer doplňoval své vzdělání průběžně a zajišťoval si tak přehled v reálném čase napříč všemi disciplínami. Studium MBA mi otevřelo další možnosti, jak dále rozvíjet firmu a také mi ukázalo,…

 • Blanka Voláková Puškáčová - absolventka MBA Personální management

  Blanka Voláková Puškáčová

  "Studium MBA v oboru Personální management na Cambridge Business School doporučuji všem personalistům (a nejen jim), kteří jsou časově zaneprázdnění a přesto mají chuť získávat nové informace o oblasti HR. Je vhodné pro každého, kdo se chce setkávat s výbornými lektory, kteří jsou skutečnými odborníky a disponují mnohaletou praxí v oboru. Prostřednictvím kolegů - studentů pak Cambridge Business School umožňuje poznat i to, jak reálně vypadá praxe v jiných…

 • Patrik Bartheldy - absolvent MBA Personální management

  Patrik Bartheldy

  "Studiem na Cambridge Business School jsem rozšířil své technické vzdělání a manažerskou praxi o praktické a teoretické vzdělání v oblasti personálního managementu. Díky způsobu výuky spíše workshopovou formou, přidaná hodnota nepřichází pouze ze strany přednášejícího, ale i z řad kolegů – studentů. Cambridge Business School jsem si vybral především kvůli lektorům s letitou praxí v oboru, kteří pracují s přicházejícími trendy a novinkami. Obor…

 • Jiří Vykydal - absolvent MBA Management a leadership

  Jiří Vykydal

  "Studium MBA na Cambridge Business School (CBS) jsem si vybral zejména z důvodu potřeby ověřit, zrevidovat a rozšířit si manažerské zkušenosti, které jsem získal empiricky za léta praxe. Turbulence a masivní rozvoj (nejen) v oblasti ICT si vyžadují nové přístupy tam, kde zažité klasické manažerské modely jsou již nepružné a nestačí novému tempu globálních změn, tj. způsobují konkurenční nevýhodu. Zvolil jsem proto studium moderních metod managementu formou…

 • Tomáš Bajza - absolvent MBA Management a leadership

  Tomáš Bajza

  "Studium MBA na Cambridge Business School jsem od prvního okamžiku vzájemné komunikace vnímal velice pozitivně a motivačně. Jako student očekávám, že mi studium na škole pomůže rozvinout manažerské znalosti a povede mne v osobnostím rozvoji, který v budoucnu zhodnotím. Z tohoto pohledu se mi očekávání v plné míře naplnila a věřím, že v budoucnosti ještě naplní. Velice oceňuji poskytovanou podporu, jasnou a srozumitelnou komunikační linii a časovou flexibilitu.…