Podmínky přijetí do programu BBA

Podmínky přijetí do programu BBA

Uchazeč o studium profesního programu BBA musí splňovat následující podmínky:

  • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu; podání přihlášky je ZDARMA

  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

  • ke studiu BBA přijímáme bez přijímacích zkoušek

 

K řádně vyplněné přihlášce je potřeba připojit následující přílohy:

  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (nemusí být úředně ověřena)

 

Přihlášku můžete podat jednoduše a rychle vyplněním on-line formuláře nebo si můžete vytisknout přihlášku v PDF formátu a ručně vyplněnou nám ji zaslat poštou na naši adresu.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA