Podmínky přijetí do programu DBA

Podmínky přijetí do programu DBA

Uchazeč o studium profesního programu DBA musí splňovat následující podmínky:

  • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu; podání přihlášky je ZDARMA

  • ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na magisterském stupni nebo ukončené profesní vzdělávání v programu MBA

  • prokazatelně doloženou dostatečnou praxi v řídicí či manažerské pozici v délce minimálně 5 let (vyplněním čestného prohlášení o praxi, které naleznete zde)

  •  ke studiu DBA přijímáme bez přijímacích zkoušek

K řádně vyplněné přihlášce je potřeba připojit následující přílohy:

  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (nemusí být úředně ověřena)

  • čestné prohlášení o praxi, které naleznete zde

Přihlášku můžete podat jednoduše a rychle vyplněním on-line formuláře nebo si můžete vytisknout přihlášku v PDF formátu a ručně vyplněnou nám ji zaslat poštou na naši adresu.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA