Podmínky přijetí do programu LLM

Podmínky přijetí do programu LLM

Uchazeč o studium profesního programu LLM musí splňovat následující podmínky:

  • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu; podání přihlášky je ZDARMA

  • ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni nebo ukončené profesní vzdělávání v programu BBA nebo prokazatelně doloženou dostatečnou praxi v řídicí či manažerské pozici (vyplněním čestného prohlášení o praxi, které naleznete zde)

  • ke studiu LLM přijímáme bez přijímacích zkoušek 

 

K řádně vyplněné přihlášce je potřeba připojit následující přílohy:

  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (nemusí být úředně ověřena)

  • pokud nemáte vysokoškolské vzdělání, je nutné k přihlášce přiložit čestné prohlášení o praxi, které naleznete zde


Přihlášku můžete podat jednoduše a rychle vyplněním on-line formuláře nebo si můžete vytisknout přihlášku v PDF formátu a ručně vyplněnou nám ji zaslat poštou na naši adresu. Využijte příležitost přihlásit se do květnového cyklu: do 29. dubna 2018 se slevou 37 000 Kč.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA