Podmínky přijetí do programu MBA

Podmínky přijetí do programu MBA

Uchazeč o studium profesního programu MBA musí splňovat následující podmínky:

  • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu; podání přihlášky je ZDARMA

  • ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni nebo ukončené profesní vzdělávání v programu BBA nebo prokazatelně doloženou dostatečnou praxi v řídicí či manažerské pozici (vyplněním čestného prohlášení o praxi, které naleznete zde)

  • ke studiu MBA přijímáme bez přijímacích zkoušek 

K řádně vyplněné přihlášce je potřeba připojit následující přílohy:

  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (nemusí být úředně ověřena)

  • pokud nemáte vysokoškolské vzdělání, je nutné k přihlášce přiložit čestné prohlášení o praxi, které naleznete zde


Přihlášku můžete podat jednoduše a rychle vyplněním on-line formuláře nebo si můžete vytisknout přihlášku v PDF formátu a ručně vyplněnou nám ji zaslat poštou na naši adresu. Nyní můžete využít naši časově omezenou akci a přihlásit se do květnového cyklu: do 29. dubna 2018 se slevou 37.000 Kč.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA