Poplatky za studium LLM

Poplatky za studium LLM

Studium  Cena po slevě 37 000 Kč / 1 451 EUR Původní cena 
Executive LLM 97 000 Kč bez DPH
117 370 Kč s DPH
134 000 Kč bez DPH
162 140 Kč s DPH
Executive LLM 3 804 EUR bez DPH
4 603 EUR s DPH
5 255 EUR bez DPH
6 359 EUR s DPH

*Akce platí jen do 29. dubna 2018.

 

Cena zahrnuje

  • zpracování závazné přihlášky,

  • účast na seminářích,

  • občerstvení na seminářích,

  • veškeré studijní materiály dostupné v on-line studentské sekci,

  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,

  • komunikaci s lektory,

  • vyhotovení diplomu,

  • slavnostní ukončení studia,

  • účast na školení, seminářích,

  • účast na společenských akcích pořádaných Cambridge Business School.

Absolvováním studia lze získat také mezinárodní certifikát IES.

Podání přihlášky je ZDARMA, neplatíte žádný manipulační poplatek!

Pro studenty ze zahraničí (zejména ze Slovenska) nabízíme možnost úhrady studia v EUR.

Co následuje po podání přihlášky?

Pokud je přihláška řádně vyplněna a jsou k ní přiloženy kopie diplomu nebo maturitního vysvědčení a dokladu o praxi, do následujícího pracovního týdne je uchazečům zasláno rozhodnutí o přijetí ke studiu a smlouva.

Do týdne vystavíme fakturu upravenou dle počtu splátek zvolených uchazečem.

Po doručení podepsané smlouvy a proplacení faktury jsou uchazečům v den zahájení zaslány přístupové údaje do studentské sekce.

Společně s nimi je doručena i pozvánka na první seminář, který je zpravidla měsíc ode dne otevření nového cyklu.

Možnost úhrady ve splátkách

Studenti si standardně mohou celkovou cenu za studium rozložit do dvou splátek. Po individuální dohodě a na žádost studenta je možné rozložit platbu studia i do více splátek. Splatnost první splátky je do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy o studiu, další následují podle dohodnutého splátkového kalendáře.

Daňově zvýhodněný zaměstnanecký benefit

Studium MBA je daňově uznatelná položka, kterou může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců. Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.

Fakturační údaje

Cambridge Business School, s.r.o.
V Jámě 1/699
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 247 80 669
DIČ: CZ24780669
Bankovní účet CZ: 107-1549050237/0100
Bankovní účet EUR: 107-6432420217/0100

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA