Poplatky za studium LLM

Poplatky za studium LLM

Studium  Původní cena Cena po slevě 27 000 Kč / 1 039 EUR 
Executive LLM 124 000 Kč bez DPH
137 940 Kč s DPH
97 000 Kč bez DPH
117 370 Kč s DPH
Executive LLM 4 769 EUR bez DPH
5 770 EUR s DPH
3 730 EUR bez DPH
4 513 EUR s DPH

*Aktuální akce platí do 19. prosince 2017.

 

Cena zahrnuje

  • zpracování závazné přihlášky,

  • účast na seminářích,

  • občerstvení na seminářích,

  • veškeré studijní materiály dostupné v on-line studentské sekci,

  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,

  • komunikaci s lektory,

  • vyhotovení diplomu,

  • slavnostní ukončení studia,

  • účast na školení, seminářích,

  • účast na společenských akcích pořádaných Cambridge Business School.

Absolvováním studia lze získat také mezinárodní certifikát IES.

Podání přihlášky je ZDARMA, neplatíte žádný manipulační poplatek!

Pro studenty ze zahraničí (zejména ze Slovenska) nabízíme možnost úhrady studia v EUR.

Co následuje po podání přihlášky?

Pokud je přihláška řádně vyplněna a jsou k ní přiloženy kopie diplomu nebo maturitního vysvědčení a dokladu o praxi, do následujícího pracovního týdne je uchazečům zasláno rozhodnutí o přijetí ke studiu a smlouva.

Do týdne vystavíme fakturu upravenou dle počtu splátek zvolených uchazečem.

Po doručení podepsané smlouvy a proplacení faktury jsou uchazečům v den zahájení zaslány přístupové údaje do studentské sekce.

Společně s nimi je doručena i pozvánka na první seminář, který je zpravidla měsíc ode dne otevření nového cyklu.

Možnost úhrady ve splátkách

Studenti si standardně mohou celkovou cenu za studium rozložit do dvou splátek. Po individuální dohodě a na žádost studenta je možné rozložit platbu studia i do více splátek. Splatnost první splátky je do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy o studiu, další následují podle dohodnutého splátkového kalendáře.

Daňově zvýhodněný zaměstnanecký benefit

Studium MBA je daňově uznatelná položka, kterou může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců. Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.

Fakturační údaje

Cambridge Business School, s.r.o.
V Jámě 1/699
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 247 80 669
DIČ: CZ24780669
Bankovní účet CZ: 107-1549050237/0100
Bankovní účet EUR: 107-6432420217/0100

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA