Absolventský klub MBA | Cambschool.cz | Cambschool.cz

Absolventský klub

Absolventský klub

Smyslem naší organizace jsou úspěšní a spokojení absolventi, kteří jsou základem pro růst prestiže a známky kvality každé vzdělávací instituce. Pro všechny, kteří své vzdělání na Cambridge Business School úspěšně zakončí je zde Absolventský klub, díky němuž můžeme být se svými studenty nadále v interakci. Již během studia připravujeme pro studenty mnoho zajímavých akcí a výhod. Díky Absolventskému klubu tak můžeme tyto výhody poskytnout všem těm, kteří si i po skončení studia MBA kontakt s naší školou chtějí zanechat a vzájemně tak obohacovat a prohlubovat započatou spolupráci.
 

Jaké výhody členství v Absolventském klubu přináší?

  • zachování a udržování kontaktů s bývalými i současnými studenty a lektory

  • prohlubování vztahů na profesní, odborné i osobní rovině

  • získání nových zajímavých kontaktů pro budoucí kariérní rozvoj

  • komunikace, výměna informací, vzájemná interakce mezi všemi, kteří jsou s naší školou  spřízněni

  • aktuální informovanost o dění na Cambridge Business School

 

Co absolventům nabízíme:

  • bezplatnou účast na tematických setkáních s lektory

  • pozvánky na společenské akce pořádané Cambridge Business School

  • pravidelné pořádání společenských akcí v rámci Absolventského klubu

  • konzultace s lektory ohledně odborných profesních otázek

 

Více informací o Cambridge Business School: