Studium DBA - studium pro špičkové manažery | Cambschool.cz

Informace o DBA

Informace o DBA

Co to je DBA?

Doctor of Business Administration (DBA) je profesně vzdělávací program, který posouvá vědomostní laťku účastníků na nejvyšší možnou úroveň. Formou nadstavby titulu MBA, nebo vysokoškolského vzdělání II. stupně, program účastníkům poskytuje nadstandardní rozšíření jejich manažerských znalostí a dovedností. Tento vzdělávací program se soustředí na reálné problémy a situace, se kterými se firmy, nebo veřejné instituce běžně setkávají.

Pro koho je studium DBA určeno?

Tento program je primárně určen absolventům MBA studia, kteří mají vysoké ambice a zájem o rozšíření svých schopností v oblasti managementu a leadershipu, pod vedením špičkových lektorů.  Program je vhodný pro všechny, kteří mají manažerskou praxi v délce minimálně pěti let a kteří působí v soukromé, státní či neziskové sféře.

Jak studium probíhá?

Výuka v programu DBA na Cambridge Business School je rozdělena do dvou semestrů, v nichž student absolvuje osm specializovaných modulů. Z každého modulu student zpracovává seminární práci o rozsahu minimálně 10 normostran. Následně pak konzultuje svou závěrečnou práci.  Výuka programu probíhá kombinovanou formou – na začátku semestru a v jeho polovině se studenti zúčastní semináře s výukou zaměřenou na praxi, pod vedením odborných lektorů. Dále pak studují pomocí e-learningu, v jehož rámci mohou využít výukové materiály v online podobě ve studentské sekci. Studenti se tedy v průběhu celého studia osobně účastní čtyř celodenních seminářů a zbytek studia si mohou individuálně rozvrhnout dle vlastních časových možností. Na konci studia každý vypracuje závěrečnou práci, kterou následně obhajuje.

Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu?

Podmínkou pro přijetí do programu DBA je praxe na manažerské pozici v délce minimálně pěti let. Současně musí uchazeč o studium být absolventem programu MBA nebo absolventem vysokoškolského vzdělání II. stupně (například Ing., Mgr. Nebo MUDr.). Přijímací zkoušky uchazeči o studium neskládají.

Jaký je přínos titulu DBA?

Po splnění všech studijních povinností pak student obdrží titul DBA, ten představuje ukončení profesního manažerského vzdělání. Nositelé tohoto titulu se zařadí mezi špičkové profesionály s nadstandardními znalostmi v oblasti managementu a moderních trendů v řízení, díky čemuž mohou vykonávat vrcholné pozice ve firmách i statní správě.

Cena

Cena za studium DBA činí 125.000 Kč bez DPH.

Zahájení nových cyklů

Studium DBA zahajujeme 3x ročně: březen, květen a listopad. Bližší informace o specializaci Executive management naleznete zde.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA

Informace o DBA - Hodnocení 4.30/5 - Hodnotilo 214 uživatelů