manažerské studium | Cambschool.cz

Informace o MBA

Informace o MBA

Co to je MBA?

Master of Business Administration (MBA) je profesně vzdělávací program, který nabízí účastníkům rozšíření manažerských znalostí a dovedností nad rámec vysokoškolského vzdělání.

Pro koho je studium MBA určeno?

Tento program je určen nejen pro manažery, členy managementu, podnikatele, představitele neziskových organizací či veřejné správy, ale také pro všechny ostatní, kteří chtějí získat náskok před ostatními a rozšířit si znalosti o nové moderní informace z oboru.

Jak studium probíhá?

Studium programu MBA na Cambridge Business School se skládá z deseti specializovaných modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů. Výuka programů pak probíhá kombinovanou formou – na začátku semestru a v jeho polovině se studenti zúčastní semináře s interaktivní výukou zaměřenou na praxi pod vedením odborných lektorů. Dále pak studují pomocí e-learningu, v jehož rámci mohou využít veškeré výukové materiály v online podobě ve studentské sekci. Studenti se tedy v průběhu celého studia osobně účastní čtyř celodenních seminářů a zbytek studia si mohou individuálně rozvrhnout dle vlastních časových možností. Na konci studia každý vypracuje závěrečnou práci, kterou následně obhajuje.

Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu?

Podmínkou pro přijetí do tohoto jednoletého programu je ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni. Ke studiu však může být přijat i uchazeč bez vysokoškolského vzdělání, a to v případě, že prokáže dostatečnou praxi na manažerské pozici. Přijímací zkoušky uchazeči o studium neskládají.

Jaký je přínos titulu MBA?

Po splnění všech studijních povinností pak student obdrží titul MBA, ten představuje ukončení profesního manažerského vzdělání. Nositelé tohoto titulu tak získávají výrazný náskok na trhu práce před ostatními pracovníky daného oboru a zvyšují svou šanci na uplatnění v managementu velkých nadnárodních společností.

Zahájení nových cyklů

Studium MBA  zahajujeme  3x ročně:  březen, květen a listopad.  Bližší informace o specializacích manažerských programů naleznete pod jednotlivými programy.

Nabídka vzdělávacích programů MBA

  

Kvalitní studium MBA na Cambridge Business School

Při podání přihlášky do 16. 5. 2021 získáte mimořádnou slevu na studium MBA ve výši 44.000 Kč. Využijte této limitované nabídky a získejte možnost kvalitního studia MBA za akční cenu 80.000 Kč bez DPH (původní cena studia 124.000 Kč bez DPH).

Nový studijní cyklus zahajujeme již v květnu. Přihlaste se nyní.

Cena studia MBA v CZK

Studium  Cena studia po slevě Původní cena studia
1 splátka 80.000 CZK bez DPH
96.800 CZK s DPH
124.000 CZK bez DPH
150.040 CZK s DPH
2 a více splátek 83.000 CZK bez DPH
100.430 CZK s DPH
124.000 CZK bez DPH
150.040 CZK s DPH

Přihláška

Podání přihlášky je ZDARMA a nezabere více jak 2 minuty.

ONLINE PŘIHLÁŠKA   PDF PŘIHLÁŠKA

 

Za podání přihlášky neplatíte žádný manipulační poplatek!  Přihlášku můžete podat jednoduše a rychle vyplněním on-line formuláře nebo si můžete vytisknout přihlášku v PDF formátu a ručně vyplněnou nám ji zašlete poštou na naši adresu.

Informace o MBA - Hodnocení 4.82/5 - Hodnotilo 28 uživatelů