Informace o studiu BBA | Cambschool.cz | Cambschool.cz

Informace o studiu BBA

Informace o studiu BBA

Co to je BBA?

Bachelor of Business Administration (BBA) je profesně vzdělávací program, který je určen pro uchazeče se středoškolským vzděláním a s minimálními praktickými zkušenostmi. BBA lze považovat za přípravnou fázi pro absolvování MBA – vyššího stupně manažerského vzdělávání. BBA programy jsou speciálně navrženy tak, aby studentům poskytly dostatečné teoretické znalosti základních oblastí managementu.
 

Pro koho je studium BBA určeno?

Tento program je určen pro uchazeče se středoškolským vzděláním a s minimálními praktickými zkušenostmi, kteří chtějí získat základní vzdělání v oblasti managementu.
 

Jak studium probíhá?

Studium programu BBA na Cambridge Business School se skládá ze sedmi specializovaných modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů. Výuka programů pak probíhá kombinovanou formou – na začátku prvního semestru a v jeho polovině se studenti zúčastní semináře a dále již pak studují pomocí e-learningu. V druhém semestru je organizován jeden úvodní seminář. Studenti se tedy v průběhu celého studia osobně účastní pouze třech celodenních seminářů a zbytek studia si mohou individuálně rozvrhnout dle vlastních časových možností.
 

Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu?

Podmínkou pro přijetí do programu BBA je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, přijímací zkoušky uchazeči o studium neskládají.

 

Jaký je přínos titulu BBA?

Po splnění všech studijních povinností student obdrží titul BBA, který představuje ukončení nižšího stupně profesního manažerského vzdělání. Absolventi tohoto programu získají nezbytné dovednosti ke vstupu do středního a vyššího managementu a případně také ke studiu navazujícího MBA programu.
 

Zahájení nových cyklů

Studium BBA zahajujeme 3x ročně: březen, květen a listopad. Na základě individuální žádosti může být uchazeč o studium přijat i mimo tyto termíny. 

 

Program BBA nabízíme v této modifikaci:

 

Cena

Cena programu BBA činí 47.000 Kč bez DPH.
 

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA