Informace o studiu LLM | Cambschool.cz | Cambschool.cz

Informace o studiu LLM

Informace o studiu LLM

Co to je LLM?

Executive Master of Laws (LLM) je profesně vzdělávací program, který je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti soukromého práva se specializací na právo obchodní.

Pro koho je studium LLM určeno?

Program LLM je díky svému praktickému zaměření určen především pro uchazeče s předchozím právním vzděláním, jako jsou advokáti, koncipienti, notáři či právní specialisté, ale také pro vrcholové manažery tuzemských i zahraničních společností, ředitele firem a pracovníky veřejné správy, kteří se zabývají obchodním a podnikovým právem a kteří neustále pracují na zdokonalení své kvalifikace.

Jak studium probíhá?

Studium programu LLM na Cambridge Business School se skládá deseti specializovaných modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů. Výuka programů pak probíhá kombinovanou formou – na začátku semestru a v jeho polovině se studenti zúčastní semináře s interaktivní výukou zaměřenou na praxi pod vedením odborných lektorů. Dále pak studují pomocí e-learningu, v jehož rámci mohou využít veškeré výukové materiály v online podobě ve studentské sekci. Studenti se tedy v průběhu celého studia osobně účastní čtyř celodenních seminářů a zbytek studia si mohou individuálně rozvrhnout dle vlastních časových možností. Na konci studia každý vypracuje závěrečnou práci, kterou následně obhajuje.

Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu?

Podmínkou pro přijetí do programu LLM je ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářském stupni. Přijímací zkoušky uchazeči o studium neskládají.

Jaký je přínos titulu LLM?

Absolvent programu LLM získá ucelený přehled o právních předpisech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí, které budou doplněny konkrétními případy z praxe.

Zahájení nových cyklů

Studium LLM zahajujeme 3x ročně: březen, květen a listopad. Na základě individuální žádosti může být uchazeč o studium přijat i mimo tyto termíny. 

Program LLM nabízíme v této modifikaci:

Cena studia LLM V CZK

Studium  Cena Původní cena studia
Executive LLM 94.000 Kč bez DPH
113.740 Kč s DPH
134.000 Kč bez DPH
162.140 Kč s DPH

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA

Informace o studiu LLM - Hodnocení 4.75/5 - Hodnotilo 50 uživatelů