Knihovna | Cambschool.cz

Knihovna

Knihovna

Studenti Cambridge Business School mají k dispozici bohatý informační fond, který obsahuje tituly zaměřené na obory, v kterých se zdokonalují v rámci studia. Tento fond zahrnuje zahraniční i domácí literaturu, a to v podobě klasické knihovny, i v podobě online knihovních služeb. Tradiční i moderní služby knihovny jsou přístupné pro všechny studenty Cambridge Business School, bez ohledu na obor nebo formu studia.

online knihovna BOOKPORT

Cambridge Business School  studentům zprostředkovává vstup do online knihovny BOOKPORT, která usnadňuje přístup ke studijní literatuře a tím i samotné studium. V její databázi se nachází 4 000 titulů, postihujících všechny oblasti studia.

Knihovna BOOKPORT zajištuje dostupnost literatury na všech zařízeních a díky moderní aplikaci je možné služeb knihovny využívat online i off-line, což zaručuje přístup k literatuře kdykoliv a kdekoliv. Knihovna rovněž nabízí funkci tvorby vlastních kolekcí knih, možnost vyznačování pasáží a vkládání poznámek do knihy, nebo sdílení poznatků o literatuře s kolegy. Knihovna umožňuje pokročilé vyhledávání v rámci knižní databáze, kdy na základě klíčových slov doporučí, která kniha obsahuje hledané informace. Součástí online knihovny je nejen množství literatury odborné a specializované, ale student rovněž získá přístup i k literatuře populárně-naučné nebo beletrii.

knihovna Cambridge Business School

Studenti Cambridge Business School si samozřejmě mohou knihy zapůjčovat i tradičním způsobem a to z vlastního knihovního fondu Cambridge Business School.  Knihovna poskytuje základní podklady pro studium a množství titulů, které nabízí, je neustále rozšiřováno na základě požadavků studentů a aktualizace titulů.