83 % absolventů CBS je přesvědčeno, že studium MBA mělo pozitivní vliv na jejich kariéru! | Cambschool.cz

83 % absolventů CBS je přesvědčeno, že studium MBA mělo pozitivní vliv na jejich kariéru!

(průzkum) 
 

Cambridge Business School připravila průzkum vnímání titulu MBA, samotného manažerského studia MBA a přínosů u svých studentů a absolventů. Podívejte se, kdo je studentem Cambridge Business School a seznamte se s výsledky výzkumu!