Nový občanský zákoník - základní projevy diskontinuity | Cambschool.cz

Nový občanský zákoník - základní projevy diskontinuity

(11.04.2014) 

10. 4. 2014 jsme měli tu čest přivítat na Cambridge Business School odborníka na právní problematiku pana JUDr. Libora Čiháka. Díky jeho semináři na téma "Nový občanský zákoník - základní projevy diskontinuity" se mohli účastníci seznámit s novým občanským zákoníkem a základními změnami vyplývajícími z rekodifikace soukromého práva.

 

Profil lektora

JUDr. Libor Čihák, advokát a právní poradce


JUDr. Libor Čihák působí jako advokát se zaměřením na občanské právo, obchodní právo a právo územních samosprávných celků. Jako expert pracovní skupiny při Ústavně-právním výboru Poslanecké sněmovny se podílel na přípravě nového občanského zákoníku. Nadále pracuje jako člen Implementační komise pro nový občanský zákoník při Ministerstvu spravedlnosti ČR. Současně zastává pozici právního poradce na Ministerstvu obrany ČR - Úřad státního odborného dozoru. Je dlouholetým externím spolupracovníkem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně - Katedry občanského práva. Zakladatel (2006) a člen skupiny "European lawyers partners - ELP".