Cambschool - ocenění Asociace MBA a IES | Cambschool.cz

Prestižní ocenění školy

Prestižní ocenění školy

Ocenění od Asociace MBA

Cambridge Business School s.r.o. získala i v tomto roce ocenění od Asociace MBA o.s. za „Systém kvality manažerského vzdělávání včetně dodržování standardů programu Master of Business Administration“.

Cambridge Business School byla oceněna za systém vzdělávání, nastavení procesů a interních jednotek procesů vzdělávacích programů MBA a všech dalších výukových programů. Toto ocenění garantuje stálost vzdělávacího procesu, a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaného vzdělávání a posiluje důvěryhodnost vzdělávací instituce.


Vážíme si, že naši činnost ocenila mimo našich studentů také Asociace MBA, jakožto nezávislý orgán, který dbá na zvyšování kvality studia MBA v České republice. „Ocenění nás velmi těší a je pro nás dalším motivem stále na sobě pracovat a udržet si vysoký standard kvality ve vzdělávání“, říká Ing. Vlasta Váchová, ředitelka Cambridge Business School a dodává: „Nad rámec nastaveného systému vzdělávání včetně výběru profesionálního lektorského týmu, velmi kladně byly a jsou hodnoceny pravidelné přednášky a školení, které škola pro své studenty pořádá zdarma na rámec běžné výuky. K ocenění velkou měrou přispěly Tematická setkání, kam jsou zváni majitelé nejúspěšnějších českých nebo nadnárodních společností“.

Ocenění Asociace MBA

Asociace MBA

Asociace MBA o. s. vznikla za účelem informování společnosti o možnostech, podmínkách a nabídce vzdělávacích programů MBA. Protože studium MBA nabízí v České republice více organizací, cílem Asociace MBA je snaha udržovat a dále rozvíjet kvalitu výuky a celkovou úroveň těchto vzdělávacích programů. Asociace MBA nabízí členství subjektům poskytujícím studium MBA a současně i certifikaci těchto institucí. Společným jmenovatelem těchto vzdělávacích institucí je však to, že jde o organizace s vynikající kvalitou nabízených vzdělávacích služeb. Členství v asociaci MBA tak deklaruje vysoký standard ve všech činnostech a aktivitách těchto organizací, především pak v úrovni programů studia MBA, kvalitě výukových metod, erudovanosti lektorského týmu, úrovni studijního prostředí a mnohém dalším. Členství v Asociaci MBA tak díky této garanci kvality poskytuje vodítko všem zájemcům o studium profesních programů při výběru školy, na níž chtějí studium MBA absolvovat.

Hodnocení IES

CBS bylo navýšeno hodnocení International Education Society (IES), prestižní instituce specializující se na certifikaci škol a univerzit. IES udělila v květnu 2021 rating Cambridge Business School „Spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých výsledků“.

Certifikace IES