Studijní programy | Cambschool.cz

Online MBA

Online MBA

Nabídka online MBA programů na Cambridge Business School

Využijte možnosti získat nové znalosti a schopnosti, které uplatníte na trhu práce.  Během jednoho roku se Vám díky kvalitnímu, na praxi zaměřenému studiu, otevřou nové obzory v jakémkoliv oboru, který se na Cambridge Business School rozhodnete studovat.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Vybrat si můžete z následujících vzdělávacích programů:

Master of Business Administration ( MBA ) je profesně vzdělávací program, který nabízí účastníkům rozšíření jejich manažerských znalostí a dovedností nad rámec vysokoškolského vzdělání. Tento program je určen nejen pro manažery, členy managementu, podnikatele, představitele neziskových organizací či veřejné správy, ale také pro všechny ostatní, kteří chtějí získat náskok před ostatními a rozšířit si znalosti o nové moderní informace z oboru.

Studium online   MBA programů na Cambridge Business School se skládá z deseti specializovaných modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů. Výuka programů pak probíhá online formou – v průběhu studia se studenti účastní seminářů s interaktivní výukou zaměřenou na praxi pod vedením odborných lektorů. Dále pak studují pomocí e-learningu, v jehož rámci mohou využít veškeré výukové materiály v online podobě ve studentské sekci. Semináře se konají vždy jednou v měsíci, ve všední den po 17:00 hodině. Přesný termín a čas seminářů je plánován zhruba 2 měsíce dopředu. Každý seminář pokrývá výuku jednoho modulu. Na konci studia každý vypracuje závěrečnou práci, kterou následně obhájí.

Další informace: