Podmínky přijetí do programu DBA | Cambschool.cz

Podmínky přijetí do programu DBA

Podmínky přijetí do programu DBA

Uchazeč o studium profesního programu DBA musí splňovat následující podmínky:

  • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu; podání přihlášky je ZDARMA

  • ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na magisterském stupni nebo ukončené profesní vzdělávání v programu MBA

  • prokazatelně doloženou dostatečnou praxi v řídicí či manažerské pozici v délce minimálně 5 let (vyplněním čestného prohlášení o praxi, které naleznete zde)

  •  ke studiu DBA přijímáme bez přijímacích zkoušek

Přihlášku můžete podat jednoduše a rychle.   

ONLINE PŘIHLÁŠKA