Podmínky přijetí do programu LLM

Podmínky přijetí do programu LLM

Uchazeč o studium profesního programu LLM musí splňovat následující podmínky:

  • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu; podání přihlášky je ZDARMA

  • ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni nebo ukončené profesní vzdělávání v programu BBA nebo prokazatelně doloženou dostatečnou praxi v řídicí či manažerské pozici (vyplněním čestného prohlášení o praxi, které naleznete zde)

  • ke studiu LLM přijímáme bez přijímacích zkoušek 

Využijte časově omezenou akci a přihlaste se do nového cyklu nejpozději 
do 21. 11. 2018 a získejte mimořádnou slevu 37.000 Kč.

Přihlášku můžete podat jednoduše a rychle.