Podmínky přijetí do programu MBA | Cambschool.cz

Podmínky přijetí do programu MBA

Podmínky přijetí do programu MBA

Uchazeč o studium profesního programu MBA musí splňovat následující podmínky:

  • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu; podání přihlášky je ZDARMA

  • ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni nebo ukončené profesní vzdělávání v programu BBA nebo prokazatelně doloženou dostatečnou praxi v řídicí či manažerské pozici (vyplněním čestného prohlášení o praxi, které naleznete zde)

  • ke studiu MBA přijímáme BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Již nyní se můžete přihlásit ke studiu MBA - další cyklus studia zahajujeme v březnu 2020.

✔ Podání přihlášky zdarma
✔ Nezabere více jak 2 min

ONLINE PŘIHLÁŠKA