Podmínky přijetí do online programu MBA

Podmínky přijetí do online programu MBA

Uchazeč o studium online programu MBA musí splňovat následující podmínky:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni nebo ukončené profesní vzdělávání v programu BBA nebo prokazatelně doloženou dostatečnou praxi v řídicí či manažerské pozici (vyplněním čestného prohlášení o praxi)

  • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu; podání přihlášky je ZDARMA

  • ke studiu MBA přijímáme bez přijímacích zkoušek 

Využijte časově omezenou akci a přihlaste se do nového cyklu nejpozději 
do 21. 11. 2018 a získejte mimořádnou slevu 41.000 Kč.

Přihlášku můžete podat jednoduše a rychle.