Podmínky přijetí ke studiu MBA - online | Cambschool.cz

Podmínky přijetí do online programu MBA

Podmínky přijetí do online programu MBA

Uchazeč o studium online programu MBA musí splňovat následující podmínky:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni nebo ukončené profesní vzdělávání v programu BBA nebo prokazatelně doloženou dostatečnou praxi v řídicí či manažerské pozici (vyplněním čestného prohlášení o praxi)

  • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu; podání přihlášky je ZDARMA

  • ke studiu MBA přijímáme bez přijímacích zkoušek 

Přihlášku můžete podat jednoduše a rychle.   

ONLINE PŘIHLÁŠKA