Poplatky za online studium MBA

Poplatky za online studium MBA

Poslední možnost přihlášení pouze do 21. 11. 2018 nyní za mimořádnou cenu 83.000 Kč. Zahájení studia od 17. 11. 2018. Podání přihlášky je ZDARMA.
 

Cena studia MBA v CZK (1 splátka)

Studium  Cena po slevě
41 000 CZK*
Původní cena
MBA 83 000 CZK bez DPH
100 430 CZK s DPH
124 000 CZK bez DPH
150 040 CZK s DPH
MBA Online 83 000 CZK bez DPH
100 430 CZK s DPH 
124 000 CZK bez DPH
150 040 CZK s DPH 

 

Cena studia MBA v CZK (2 a více splátek)

Studium  Cena po slevě
37 000 CZK*
Původní cena
MBA 87 000 CZK bez DPH
105 270 CZK s DPH
124 000 CZK bez DPH
150 040 CZK s DPH
MBA Online 87 000 CZK bez DPH
105 270 CZK s DPH 
124 000 CZK bez DPH
150 040 CZK s DPH 

 

Cena studia MBA v EUR (1 splátka)

Studium  Cena po slevě
1 608 EUR*
Původní cena
MBA 3 255 EUR bez DPH
3 939 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH
MBA Online 3 255 EUR bez DPH
3 939 EUR s DPH 
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

 

Cena studia MBA v EUR (2 a více splátek)

Studium  Cena po slevě
1 451 EUR*
Původní cena
MBA 3 412 EUR bez DPH
4 129 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH
MBA Online 3 412 EUR bez DPH
4 129 EUR s DPH 
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH ​​

Akce platí jen do 21. 11.  2018.

Cena zahrnuje

 • zpracování závazné přihlášky,

 • účast na úvodním semináři,

 • občerstvení na úvodním semináři,

 • online výuku ve virtuální učebně,

 • veškeré studijní materiály dostupné v online studentské sekci,

 • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,

 • komunikaci s lektory,

 • vyhotovení diplomu,

 • slavnostní ukončení studia,

 • účast na školení, seminářích,

 • účast na společenských akcích pořádaných Cambridge Business School.

Absolvováním studia lze získat také mezinárodní certifikát IES.

Podání přihlášky je ZDARMA, neplatíte žádný manipulační poplatek!

Pro studenty ze zahraničí (zejména ze Slovenska) nabízíme možnost úhrady studia v EUR.

Co následuje po podání přihlášky?

Pokud je přihláška řádně vyplněna a jsou k ní přiloženy kopie diplomu nebo maturitního vysvědčení a dokladu o praxi, do následujícího pracovního týdne je uchazečům zasláno rozhodnutí o přijetí ke studiu a smlouva.
Do týdne vystavíme fakturu upravenou dle počtu splátek zvolených uchazečem.
Po doručení podepsané smlouvy a proplacení faktury jsou uchazečům v den zahájení zaslány přístupové údaje do studentské sekce.
Společně s nimi je doručena i pozvánka na první seminář, který je zpravidla měsíc ode dne otevření nového cyklu

Možnost úhrady ve splátkách

Studenti si standardně mohou celkovou cenu za studium rozložit do dvou splátek. Po individuální dohodě a na žádost studenta je možné rozložit platbu studia i do více splátek. Splatnost první splátky je do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy o studiu, další následují podle dohodnutého splátkového kalendáře.

Daňově zvýhodněný zaměstnanecký benefit

Studium MBA je daňově uznatelná položka, kterou může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců. Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.

Fakturační údaje

Cambridge Business School, s.r.o.
V Jámě 1/699
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 247 80 669
DIČ: CZ24780669
Bankovní účet CZ: 107-1549050237/0100
Bankovní účet EUR: 107-6432420217/0100