Poplatky za online studium MBA | Cambschool.cz

Poplatky za online studium MBA

Poplatky za online studium MBA

Studium v češtině. Moderní forma studia. Flexibilně. Studujte kvalitní MBA na Cambridge Business School nyní za 83.000 Kč bez DPH. Akce platí pouze do 22. 5. 2019.

Podání přihlášky je zdarma

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Cena studia MBA v CZK (1 splátka)

Studium  Cena po slevě Původní cena studia
MBA 83.000 CZK bez DPH
100.430 Kč s DPH
124.000 CZK bez DPH
150.040 CZK s DPH
MBA Online 83.000 CZK bez DPH
100.430 Kč s DPH
124.000 CZK bez DPH
150.040 CZK s DPH

 

Cena studia MBA v CZK (2 a více splátek)

Studium  Cena po slevě Původní cena studia
MBA 87.000 CZK bez DPH
105.270 Kč s DPH
124.000 CZK bez DPH
150.040 CZK s DPH
MBA Online 87.000 CZK bez DPH
105.270 Kč s DPH
124.000 CZK bez DPH
150.040 CZK s DPH

 

Cena studia MBA v EUR (1 splátka)

Studium   Cena po slevě Původní cena studia
MBA 3.255 EUR bez DPH
3.939 EUR s DPH
4.863 EUR bez DPH
5.844 EUR s DPH
MBA Online 3.255 EUR bez DPH
3.939 EUR s DPH
4.863 EUR bez DPH
5.844 EUR s DPH

 

Cena studia MBA v EUR (2 a více splátek)

Studium   Cena po slevě Původní cena studia
MBA 3.412 EUR bez DPH
4.129 EUR s DPH
4.863 EUR bez DPH
5.844 EUR s DPH
MBA Online 3.412 EUR bez DPH
4.129 EUR s DPH
4.863 EUR bez DPH
5.844 EUR s DPH

Akce platí pouze do 22. 5. 2019.

Cena zahrnuje

 • zpracování závazné přihlášky,

 • účast na úvodním semináři,

 • občerstvení na úvodním semináři,

 • online výuku ve virtuální učebně,

 • veškeré studijní materiály dostupné v online studentské sekci,

 • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,

 • komunikaci s lektory,

 • vyhotovení diplomu,

 • slavnostní ukončení studia,

 • účast na školení, seminářích,

 • účast na společenských akcích pořádaných Cambridge Business School.

Absolvováním studia lze získat také mezinárodní certifikát IES.

Podání přihlášky je ZDARMA, neplatíte žádný manipulační poplatek!

Pro studenty ze zahraničí (zejména ze Slovenska) nabízíme možnost úhrady studia v EUR.

Co následuje po podání přihlášky?

Pokud je přihláška řádně vyplněna a jsou k ní přiloženy kopie diplomu nebo maturitního vysvědčení a dokladu o praxi, do následujícího pracovního týdne je uchazečům zasláno rozhodnutí o přijetí ke studiu a smlouva.
Do týdne vystavíme fakturu upravenou dle počtu splátek zvolených uchazečem.
Po doručení podepsané smlouvy a proplacení faktury jsou uchazečům v den zahájení zaslány přístupové údaje do studentské sekce.
Společně s nimi je doručena i pozvánka na první seminář, který je zpravidla měsíc ode dne otevření nového cyklu

Možnost úhrady ve splátkách

Studenti si standardně mohou celkovou cenu za studium rozložit do dvou splátek. Po individuální dohodě a na žádost studenta je možné rozložit platbu studia i do více splátek. Splatnost první splátky je do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy o studiu, další následují podle dohodnutého splátkového kalendáře.

Daňově zvýhodněný zaměstnanecký benefit

Studium MBA je daňově uznatelná položka, kterou může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců. Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.

Fakturační údaje

Cambridge Business School, s.r.o.
V Jámě 1/699
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 247 80 669
DIČ: CZ24780669
Bankovní účet CZ: 107-1549050237/0100
Bankovní účet EUR: 107-6432420217/0100