Poplatky za studium BBA

Poplatky za studium BBA

Poslední možnost přihlášení pouze do 21. 11. 2018 nyní za mimořádnou cenu 83.000 Kč. Zahájení studia od 17. 11. 2018.. Podání přihlášky je ZDARMA.

Cena studia BBA V CZK

Studium  Cena po slevě 18.500 Kč  Původní cena
BBA 47.000 Kč bez DPH
56.870 Kč s DPH
65.500 Kč bez DPH
79.255 Kč s DPH

 

Cena studia BBA V EUR

Studium  Cena po slevě 725 EUR Původní cena
BBA 1.843 EUR bez DPH
2.230 Kč s DPH
2.569 EUR bez DPH
3.108 EUR s DPH

Akce platí jen do 21. 11.  2018.

Cena zahrnuje

  • zpracování závazné přihlášky,

  • účast na seminářích,

  • občerstvení na seminářích,

  • veškeré studijní materiály dostupné v on-line studentské sekci,

  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,

  • komunikaci s lektory,

  • vyhotovení diplomu,

  • slavnostní ukončení studia,

  • účast na školení, seminářích,

  • účast na společenských akcích pořádaných Cambridge Business School.

Absolvováním studia lze získat také mezinárodní certifikát IES.

Podání přihlášky je ZDARMA, neplatíte žádný manipulační poplatek!

Pro studenty ze zahraničí (zejména ze Slovenska) nabízíme možnost úhrady studia v EUR. 

Možnost úhrady ve splátkách

Studenti si standardně mohou celkovou cenu za studium rozložit do dvou splátek. Po individuální dohodě a na žádost studenta je možné rozložit platbu studia i do více splátek. Splatnost první splátky je do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy o studiu, další následují podle dohodnutého splátkového kalendáře.

Daňově zvýhodněný zaměstnanecký benefit

Studium MBA je daňově uznatelná položka, kterou může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců. Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.