Poplatky za studium DBA | Cambschool.cz | Cambschool.cz

Poplatky za studium DBA

Poplatky za studium DBA

Kvalitní studium DBA na Cambridge Business School

Využijte možnosti získat nové znalosti a schopnosti, které uplatníte na trhu práce.  Během jednoho roku se Vám díky kvalitnímu, na praxi zaměřenému studiu, otevřou nové obzory v jakémkoliv oboru, který se na Cambridge Business School rozhodnete studovat. 

Podání přihlášky je zdarma a nezabere více jak 2 min.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Cena studia DBA v CZK

Studium  Cena studia po slevě Původní cena studia
DBA 125.000 CZK bez DPH
151.250 CZK s DPH
165.000 CZK bez DPH
199.650 CZK s DPH

Cena studia DBA v EUR

Studium  Cena studia po slevě Původní cena studia
DBA 4.902 EUR bez DPH
5.931 EUR s DPH
6.470 EUR bez DPH
7.829 EUR s DPH

Uvedené ceny jsou platné do 23. 1. 2022 a jsou bez DPH.

Cena zahrnuje

 • zpracování přihlášky,

 • interaktivní přednášky formou workshopu se špičkovými lektory za každý modul studia včetně občerstvení a oběda,

 • po dobu studia přístup do moderního on-line vzdělávací platformy,

 • po celou dobu studia více než 5200 online odborných knih,

 • možnost změny programu do 2 měsíců po zahájení studia,

 • konzultace s lektory, podpora lektorů

 • diplom v anglickém jazyce s dvojjazyčným dodatkem a osvědčením o úspěšném zakončení studia DBA v českém jazyce

 • slavnostní ukončení studia – promoce,

 • možnost prodloužení studia až o 3 roky,

 • vedoucí a oponent z řad CBS + zpracování posudků k závěrečné práci od vedoucího a oponenta,

 • 3 pokusy na splnění každého modulu,

 • možnost opakování neúspěšné obhajoby,

 • zapůjčení knih ze školní knihovny,

 • plná administrativní podpora studijního oddělení,

 • nad rámec studia přednášky a semináře na aktuální témata,

 • náhrada zameškané výuky,

 • osobní přístup, individuální řešení studijních záležitostí,

 • možnost získat mezinárodní IES certifikát. 

Možnost úhrady ve splátkách

Studenti si standardně mohou celkovou cenu za studium rozložit do dvou splátek. Po individuální dohodě a na žádost studenta je možné rozložit platbu studia i do více splátek. Splatnost první splátky je do čtrnácti dnů od vystavení faktury. Následující splátky jsou vystaveny dle dohodnutého splátkového kalendáře.

Daňově zvýhodněný zaměstnanecký benefit

Studium DBA je daňově uznatelná položka, kterou může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců. Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.