Poplatky za studium DBA

Poplatky za studium DBA

Poslední možnost přihlášení pouze do 21. 11. 2018 nyní za mimořádnou cenu 125.000 Kč. Zahájení studia od 17. 11. 2018. Podání přihlášky je ZDARMA.

Cena studia DBA V CZK

Studium  Cena po slevě 37.000 Kč Původní cena
DBA 125.000 Kč bez DPH
151.250 Kč s DPH
162.000 Kč bez DPH
196.020 Kč s DPH

 

Cena studia DBA V EUR

Studium  Cena po slevě 1.451 EUR Původní cena
DBA 4.902 EUR bez DPH
5.931 EUR s DPH
6.353 EUR bez DPH
7.687 EUR s DPH

Akce platí jen do 21. 11.  2018.

Cena zahrnuje

  • zpracování závazné přihlášky,

  • účast na seminářích,

  • občerstvení na seminářích,

  • veškeré studijní materiály dostupné v on-line studentské sekci,

  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,

  • komunikaci s lektory,

  • vyhotovení diplomu,

  • slavnostní ukončení studia,

  • účast na školení, seminářích,

  • účast na společenských akcích pořádaných Cambridge Business School.

Absolvováním studia lze získat také mezinárodní certifikát IES .

Podání přihlášky je ZDARMA, neplatíte žádný manipulační poplatek!

Pro studenty ze zahraničí (zejména ze Slovenska) nabízíme možnost úhrady studia v EUR. 

Možnost úhrady ve splátkách

Studenti si standardně mohou celkovou cenu za studium rozložit do dvou splátek. Po individuální dohodě a na žádost studenta je možné rozložit platbu studia i do více splátek. Splatnost první splátky je do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy o studiu, další následují podle dohodnutého splátkového kalendáře.

Daňově zvýhodněný zaměstnanecký benefit

Studium DBA je daňově uznatelná položka, kterou může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců. Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.