Poplatky za studium DBA

Poplatky za studium DBA

Přihlaste se ke studiu MBA do 20. září 2018 a získejte slevu 37.000 Kč. Máte tak možnost studovat za mimořádnou cenu 125.000 Kč bez DPH. Podání přihlášky je ZDARMA.

Cena studia DBA V CZK

Studium  Cena po slevě 37.000 Kč Původní cena
DBA 125.000 Kč bez DPH
151.250 Kč s DPH
162.000 Kč bez DPH
196.020 Kč s DPH

 

Cena studia DBA V EUR

Studium  Cena po slevě 1.451 EUR Původní cena
DBA 4.902 EUR bez DPH
5.931 EUR s DPH
6.353 EUR bez DPH
7.687 EUR s DPH

Akce platí jen do 20. září 2018.

Cena zahrnuje

  • zpracování závazné přihlášky,

  • účast na seminářích,

  • občerstvení na seminářích,

  • veškeré studijní materiály dostupné v on-line studentské sekci,

  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,

  • komunikaci s lektory,

  • vyhotovení diplomu,

  • slavnostní ukončení studia,

  • účast na školení, seminářích,

  • účast na společenských akcích pořádaných Cambridge Business School.

Absolvováním studia lze získat také mezinárodní certifikát IES .

Podání přihlášky je ZDARMA, neplatíte žádný manipulační poplatek!

Pro studenty ze zahraničí (zejména ze Slovenska) nabízíme možnost úhrady studia v EUR. 

Možnost úhrady ve splátkách

Studenti si standardně mohou celkovou cenu za studium rozložit do dvou splátek. Po individuální dohodě a na žádost studenta je možné rozložit platbu studia i do více splátek. Splatnost první splátky je do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy o studiu, další následují podle dohodnutého splátkového kalendáře.

Daňově zvýhodněný zaměstnanecký benefit

Studium DBA je daňově uznatelná položka, kterou může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců. Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.