Poplatky za studium LLM | Cambschool.cz | Cambschool.cz

Poplatky za studium LLM

Poplatky za studium LLM

Využijte možnosti získat nové znalosti a schopnosti, které uplatníte na trhu práce.  Během jednoho roku se Vám díky kvalitnímu, na praxi zaměřenému studiu, otevřou nové obzory v jakémkoliv oboru, který se na Cambridge Business School rozhodnete studovat.
Přihlaste se do nového manažerského cyklu, zahájení listopad.

Podání přihlášky je zdarma a nezabere více jak 2 min.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Cena studia LLM V CZK

Studium  Cena Původní cena studia
Executive LLM 97 000 Kč bez DPH
117 370 Kč s DPH
134 000 Kč bez DPH
162 140 Kč s DPH
 

Cena studia LLM V EUR

Studium  Cena  Původní cena studia
Executive LLM 3 800 EUR bez DPH
4 598 EUR s DPH
5 255 EUR bez DPH
6 359 EUR s DPH
 

Cena zahrnuje

  • zpracování závazné přihlášky,

  • účast na seminářích,

  • občerstvení na seminářích,

  • veškeré studijní materiály dostupné v on-line studentské sekci,

  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,

  • komunikaci s lektory,

  • vyhotovení diplomu,

  • slavnostní ukončení studia,

  • účast na školení, seminářích,

  • účast na společenských akcích pořádaných Cambridge Business School.

Absolvováním studia lze získat také mezinárodní certifikát IES.

Podání přihlášky je ZDARMA, neplatíte žádný manipulační poplatek!

Pro studenty ze zahraničí (zejména ze Slovenska) nabízíme možnost úhrady studia v EUR.

Možnost úhrady ve splátkách

Studenti si standardně mohou celkovou cenu za studium rozložit do dvou splátek. Po individuální dohodě a na žádost studenta je možné rozložit platbu studia i do více splátek. Splatnost první splátky je do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy o studiu, další následují podle dohodnutého splátkového kalendáře.

Daňově zvýhodněný zaměstnanecký benefit

Studium MBA je daňově uznatelná položka, kterou může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců. Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.