Studentská sekce, E-learningový systém iTutor | Cambschool.cz

Studentská sekce

Studentská sekce

Studentská sekce je studijní prostředí, do kterého se studenti dostanou po přihlášení na stránkách Cambridge Business School. Stěžejní funkcí studentské sekce je poskytování veškerých studijních materiálů a literatury ke studiu, které lektor k danému modulu poskytuje. Studenti zde naleznou také všechny další potřebné informace ke studiu včetně aktuálních termínů konání seminářů, či celkových harmonogramů studia. 

Jak se dostanete do studentské sekce a co v ní naleznete?

 • studenti dostanou přístup do studentské sekce po doručení podepsané smlouvy o studiu a proplacení první splátky za studium

 • okno k přihlášení naleznete na této stránce a ve vrchní části úvodní stránky, kde stačí zadat přihlašovací jméno a heslo

 • studenti ve studentské sekci najdou:

  • studijní materiály k jednotlivým modulům – sylaby, prezentace atd.

  • základní dokumenty ke studiu

  • materiály a pokyny ke psaní seminárních prací

  • materiály a pokyny ke psaní závěrečné práce

  • harmonogram studia

  • seznam spolužáků a možnost diskuze s nimi

 • ve studentské sekci studenti nenaleznou hodnocení seminárních prací - to obdrží emailem od své studijní referentky

 

Vzdělávací systém iTutor

Našim studentům přinášíme dokonalá e-learningová řešení, která usnadní jejich vzdělávání a umožní jim komunikovat jak s lektory, tak i s ostatními spolužáky! Pro studentskou sekci jsme si vybrali nejrozšířenější platformu iTutor od společnosti Kontis, která patří mezi největší dodavatele e-learningových řešení ve střední Evropě.

iTutor je vedoucí e-learningová platforma pro vzdělávání, sdílení vědomostí a spolupráci. Jedná se o jedinečné řešení, které umožňuje efektivně organizovat a řídit celý vzdělávací proces zahrnující samostudium elektronických kurzů a materiálů, synchronní vzdělávání ve virtuálních třídách a klasickou výuku na učebnách. To vše v jednotném a konzistentním prostředí s intuitivním ovládáním, s možností sdílení všech vědomostí a s výkonnými prostředky pro komunikaci, řízení, plánování a vyhodnocování.

iTutor umožňuje studentům jednotně přistupovat ke všem svým vzdělávacím aktivitám i ke všem informacím, které se vzděláváním souvisí. Ať se již jedná o elektronický kurz, výuku na učebně, či videokonferenci, student zde okamžitě najde veškeré potřebné informace a související materiály, vstupní body do elektronických kurzů, videokonferencí a virtuálních učeben, či související komunikační kanály s lektory a ostatními studenty.