Studentská sekce, E-learningový systém iTutor | Cambschool.cz

Studentská sekce

Studentská sekce

Samozřejmostí moderní rychlé doby je poskytnutí takových zdrojů informací, ke kterým mají studenti přístup kdykoliv a odkudkoliv. Proto Cambridge Business School poskytuje svým studentům všechny studijní materiály v online formě, a to prostřednictvím moderní studentské sekce. Pro maximální usnadnění a přehlednost studia studenti ve studentské sekci najdou nejen všechny dokumenty a podklady ke studiu, ale také vždy aktuální informace o průběhu studia. Studentská sekce také zajišťuje rychlý kontakt se studijním oddělením, stejně jako možnost neustálého kontaktu s lektory a ostatními studenty.

Jak se dostanete do studentské sekce a co v ní naleznete?

 • studenti dostanou přístup do studentské sekce po doručení podepsané smlouvy o studiu a proplacení první splátky za studium

 • okno k přihlášení naleznete na této stránce a ve vrchní části úvodní stránky, kde stačí zadat přihlašovací jméno a heslo

 • studenti ve studentské sekci najdou:

  • studijní materiály k jednotlivým modulům – sylaby, prezentace atd.

  • základní dokumenty ke studiu

  • materiály a pokyny ke psaní seminárních prací

  • materiály a pokyny ke psaní závěrečné práce

  • harmonogram studia

  • seznam spolužáků a možnost diskuze s nimi

 • ve studentské sekci studenti nenaleznou hodnocení seminárních prací - to obdrží emailem od své studijní referentky