Studentská sekce, E-learningový systém iTutor | Cambschool.cz

Studentská sekce

Studentská sekce

Studenti Cambridge Business School mohou ke svému vzdělávání využívat jednu z nejmodernějších online studijních platforem. Samozřejmostí moderní rychlé doby je poskytnutí takových zdrojů informací, ke kterým mají studenti přístup kdykoliv a odkudkoliv.  Pro maximální usnadnění a přehlednost studia studenti ve studentské sekci najdou nejen všechny dokumenty a podklady ke studiu, ale také vždy aktuální informace o průběhu studia. Studentská sekce také zajišťuje rychlý kontakt se studijním oddělením, stejně jako možnost neustálého kontaktu s lektory a ostatními studenty.

 

Co studentská sekce obsahuje:

Studenti ve studentské sekci naleznou:

  • studijní materiály k jednotlivým modulům – sylaby, prezentace a další podklady,
  • základní dokumenty ke studiu,
  • materiály a pokyny ke psaní seminárních prací,
  • materiály a pokyny ke psaní závěrečné práce,
  • harmonogram studia,
  • termíny seminářů,
  • důležité informace ze studijního oddělení,
  • seznam lektorů a možnost diskutovat s nimi,
  • přehled všech svých prací včetně hodnocení, které se odesílají online.

 

Studentská sekce