MBA Bratislava | Cambschool.cz | Cambschool.cz

Studium MBA Bratislava

Studium MBA Bratislava

Cambridge Business School je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního manažerského vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA a BBA. 

Profesně vzdělávací programy na Cambridge Business School poskytují svým účastníkům rozšíření manažerských znalostí a dovedností nad rámec vysokoškolského vzdělání. Programy jsou určeny zejména podnikatelům, zaměstnancům státní správy či členům středního a vyššího managementu, ale i všem ostatním zájemcům usilujících o zdokonalení svých dosud nabytých znalostí a poznatků z oboru a jejich rozšíření především na poli praktického využití.

Studium je zajišťováno špičkovými lektory na vysoce odborné úrovni, kteří vynikají svými dlouholetými zkušenostmi. Díky jejich pomoci jsou studenti schopni efektivně aplikovat teoretické znalosti do praxe. Výuka lektorů je založená na skutečných příkladech, reálných projektech a případových studiích. Výsledkem a přidanou hodnotou tohoto způsobu výuky jsou cenné návody, rady i postupy pro zkvalitnění nejrůznějších firemních procesů či komunikace využitelné v každodenní profesní praxi.

Studium na Cambridge Business School se snažíme poskytnout co nejširšímu spektru uchazečů. Za tím účelem je studium uzpůsobeno tak, aby co nejvíce podpořilo zájemce i ze Slovenské republiky. Studovat MBA tak mohou i uchazeči z Bratislavy, Žiliny, Nitry, Košic, Prešova, Banské Bystrice i dalších slovenských lokalit, jimž je speciálně navrženo studium v online programu.

Online program, stejně jako prezenční formy profesně vzdělávacích programů MBA, nabízí studentům všechny potřebné znalosti nejrůznějších oblastí managementu, jež obohacuje o praktické dovednosti a efektivní schopnost řešení reálných problémů. Kvalita nabytých znalostí a dovedností dosahuje velmi vysoké úrovně a umožňuje vynikající budoucí uplatnění všech absolventů.

Na Cambridge Business School nabízíme pro zájemce z Bratislavy, Žiliny, Nitry, Košic, Prešova, Banské Bystrice i dalších slovenských regionů profesně vzdělávací program v online podobě Executive Management.

Vedle toho Cambridge Business School umožňuje speciálně pro slovenské studenty vypracovávat a odevzdávat seminární a závěrečné práce ve slovenštině. Platbu za studium je navíc možné provádět v Eurech na náš zvláštní EUR bankovní účet.