MBA Brno | Cambschool.cz | Cambschool.cz

Studium MBA, BBA, DBA a LLM Brno

Studium MBA, BBA, DBA a LLM Brno

Jste z Brna a máte zájem o kvalitní MBA studium? Cambridge Business School je profesionální vzdělávací instituce, jejímž cílem je poskytování kvalitního manažerského vzdělávání v profesně vzdělávacích programech MBA, BBA, DBA, nebo LL.M., a to nejen formou prezenčních seminářů, ale i formou moderního online studia.


Studium programů, které Cambridge Business School nabízí, zajistí studentům nadstandardní rozšíření jejich manažerských znalostí a dovedností. Cílem studia je prohloubení již nabytých teoretických poznatků a jejich rozšíření do roviny praktického využití.

Špičkovou úroveň přednášek na Cambridge Business School zajišťuje profesionální tým lektorů, který je tvořen předními odborníky z praxe, kteří jsou tudíž schopni studentům v průběhu výuky předvést na reálných projektech a případových studiích, jak úspěšně aplikovat teorii do praxe. 

Předností studia, díky níž je studium MBA vhodné i pro studenty z Brna, je časová flexibilita samotného studia. Pro studenty z Brna je ideální možností online studium, které umožňuje předávání informací i studentům, kteří nemají čas pravidelně docházet na výuku. Studium se uskutečňuje moderním e-learningovým systémem, který zaručuje možnost studia pro manažery, kterým pracovní vytížení nedovoluje účastnit se seminářů prezenčně.

Uchazeči o studium MBA si mohou vybírat z mnoha specializací, které jsou nabízeny standardní prezenční formou studia. Přestože se výuka uskutečňuje v Praze, je díky koncepci studia i tato forma vhodná pro mimopražské studenty. Výuka, která trvá jeden rok, totiž vyžaduje přítomnost studenta pouze na čtyřech sobotních seminářích, konajících se ve snadno dostupném centru Prahy.

Studenti MBA studia z Brna mají rovněž k dispozici moderní studentskou sekci, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje veškerá další komunikace a předávání informací. Studentům jsou také poskytnuty všechny studijní materiály a přístup do online knihovny Bookport.

Studenti získají díky studiu programu MBA na Cambridge Business School všechny klíčové poznatky ze širokého spektra nabízených oborů, které mohou následně využít pro úspěšný kariérní i osobní růst a rozvoj.