MBA Brno | Cambschool.cz | Cambschool.cz

Studium MBA, BBA, DBA a LLM Brno

Studium MBA, BBA, DBA a LLM Brno

Jste z Brna a přemýšlíte o rozšíření svých znalostí a dovedností v rámci postgraduálního studia? Využijte možnosti studia ročního programu Masters of Business Administration na Cambridge Business School z pohodlí svého domova.

Cambridge Business School se vyznačuje širokou nabídkou vzdělávacích programů, mezi něž se řadí:

Svou formou je unikátní především MBA program Executive Management Online, který můžete studovat i v Brně. Díky flexibilitě je ideální volbou pro vytížené manažery, kteří pro časovou náročnost nemohou trávit v rámci studia hodiny na cestách. Výuka tohoto programu probíhá  prostřednictvím virtuální učebny, jejíž hlavní výhodou je možnost komunikace s lektorem a ostatními studenty, bez podmínky fyzické účasti na přednáškách. Studenti tak mohou celé studium absolvovat z pohodlí domova v rámci svých časových možností.

Základní moduly programu tvoří:

 • Základy managementu a řízení

 • Strategický management

 • Krizové řízení a řízení změn

 • Ekonomika a finanční řízení

 • Personální management

 • Marketing a PR komunikace

 • Projektové řízení a plánování

 • Mezinárodní obchod

 • Obchodní právo

 • Manažerské vůdcovské dovednosti

 

Jakou formou studium probíhá?

Po zápisu do studia následuje úvodní seminář, na kterém zároveň proběhne výuka prvních dvou modulů. Seminář se koná výhradně v sobotu a účast na něm je doporučená, nikoli však povinná. Student se zúčastní každý měsíc videokonference, která se bude věnovat aktuálnímu modulu v rozsahu dvou hodin. Výstupem každého modulu je seminární práce na zvolené téma.

Všechny potřebné dokumenty a literatura jsou studentům k dispozici ve studentské sekci a online knihovně, která kromě odborných publikací potřebných ke studiu nabízí i nespočet volnočasových titulů.

Studium je zakončeno prací závěrečnou, po jejímž vypracování a obhájení získává student titul MBA.

 

Kdo mě bude učit?

Mezi naše lektory patří zkušení odborníci, nejen z oblasti akademické, ale především profesionálové s mnohaletými zkušenostmi z praxe.

Mezi lektory našeho online programu patří:

 • PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

 • Ing. Yvona Charouzdová

 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

 • Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

 • Mgr. Tomáš Zdražil

 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

 • Ing. Ivona Charouzdová

 

Jaké jsou podmínky pro mé přijetí?

Předpokladem pro přijetí ke studiu profesního vzdělávacího programu MBA je vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském stupni. Z této podmínky je však možné udělit výjimku v případě, že má daný uchazeč prokazatelnou manažerskou či jinou odbornou praxi v daném oboru. 

 

Jaká je cena za studium?

Aktuální ceny školného naleznete ZDE, samozřejmostí je splátkový kalendář na míru bez navýšení, který se přizpůsobí Vaším finančním možnostem. Program tedy šetří nejen Váš čas, ale zároveň i finance.

 

V případě zájmu o individuální schůzku nás kontaktujte:

Ing. Blanka Frýbová

Mobil:  +420 601 553 562

Email: info@cambschool.cz