Studium MBA Olomouc | Cambschool.cz

Studium MBA Olomouc

Studium MBA Olomouc

Máte zájem o studium MBA a jste z Olomouce? Pro studium na Cambridge Business School, které poskytuje kvalitní manažerské vzdělání v programech MBA, BBA, DBA, nebo LL.M., není vzdálenost problém. Díky moderní formě studia, která propojuje prezenční semináře a možnost online studia, je studium profesně vzdělávacích programů na Cambridge Business School vhodné pro zájemce odkudkoliv, včetně studentů z Olomouce.

Studium na Cambridge Business School poskytne studentům mimořádné prohloubení jejich teoretických znalostí a díky vedení špičkového týmu lektorů i návod, jak tyto znalosti úspěšně převést do praxe. Cílem studia na Cambridge Business School není pouze pochopení teorie, ale osvojení si jejích hlavních pravidel, a absolutní propojení teorie s praxí. Osobnostní i pracovní rozvoj poskytují všechny specializace, které je studentům z Olomouce umožněno na Cambridge Business School studovat.

Jednou z možností, jak studium přizpůsobit studentům, je moderní online studium, v jehož průběhu student načerpá stejné znalosti a zkušenosti jako při prezenční formě studia, probíhá ale prostřednictvím moderního e-learningového systému, který zaručuje možnost studia pro manažery z Olomouce, kterým pracovní vytížení n edovoluje účastnit se seminářů prezenčně.

Studenti Cambridge Business School z Olomouce ale mají rovněž možnost studovat jakýkoliv studijní obor, ukončený titulem MBA, BBA, DBA, nebo LL.M.,  jehož výuka probíhá v Praze.  Studium je koncipováno způsobem, který umožňuje aktivní účast na přednáškách i studentům mimopražským – v průběhu ročního studia, ukončeného obhajobou závěrečné práce, probíhají pouze čtyři celodenní semináře. Semináře se vždy konají v sobotu ve snadno dostupném centru Prahy.

Díky kombinaci přednášek a e-learningu studenti získají poznatky a zkušenosti, které napomohou jejich osobnímu i pracovnímu růstu.

Další výhody online programu MBA pro studium v Olomouci:

  • časová nenáročnost – výuka probíhá 1x za měsíc a nevyžaduje prezenční docházení
  • nezávislost na daném místě – studovat je možné odkudkoli
  • moderní a efektivní forma výuky
  • rychlost šíření informací