Studium MBA Zlín | Cambschool.cz

Studium MBA Zlín

Studium MBA Zlín

Máte zájem o studium MBA a jste ze Zlína? Pro studium na Cambridge Business School, které poskytuje kvalitní manažerské vzdělání v programech MBA, BBA, DBA, nebo LL.M., není vzdálenost problém. Díky moderní formě studia, která propojuje prezenční semináře a možnost online studia, je studium profesně vzdělávacích programů na Cambridge Business School vhodné pro zájemce odkudkoliv, včetně studentů ze Zlína.

Studium na Cambridge Business School poskytne studentům mimořádné prohloubení jejich teoretických znalostí a díky vedení špičkového týmu lektorů i návod, jak tyto znalosti úspěšně převést do praxe. Cílem studia na Cambridge Business School není pouze pochopení teorie, ale osvojení si jejích hlavních pravidel, a absolutní propojení teorie s praxí. Osobnostní i pracovní rozvoj poskytují všechny specializace, které je studentům ze Zlína umožněno na Cambridge Business School studovat.

Jednou z možností, jak studium přizpůsobit studentům, je moderní online studium, v jehož průběhu student načerpá stejné znalosti a zkušenosti jako při prezenční formě studia, probíhá ale prostřednictvím moderního e-learningového systému, který zaručuje možnost studia pro manažery ze Zlína, kterým pracovní vytížení nedovoluje účastnit se seminářů prezenčně.

Studenti Cambridge Business School ze Zlína ale mají rovněž možnost studovat jakýkoliv studijní obor, ukončený titulem MBA, BBA, DBA, nebo LL.M.,  jehož výuka probíhá v Praze.  Studium je koncipováno způsobem, který umožňuje aktivní účast na přednáškách i studentům mimopražským – v průběhu ročního studia, ukončeného obhajobou závěrečné práce, probíhají pouze čtyři celodenní semináře. Semináře se vždy konají v sobotu ve snadno dostupném centru Prahy.

Díky kombinaci přednášek a e-learningu studenti získají poznatky a zkušenosti, které napomohou jejich osobnímu i pracovnímu růstu.

Další výhody online programu MBA pro studium ve Zlíně:

  • časová nenáročnost – výuka probíhá 1x za měsíc a nevyžaduje prezenční docházení
  • nezávislost na daném místě – studovat je možné odkudkoli
  • moderní a efektivní forma výuky
  • rychlost šíření informací