Tematická setkání s odborníky | Cambschool.cz | Cambschool.cz

Tematická setkání s lektory

Tematická setkání s lektory

Cambridge Business School pro své studenty pravidelně pořádá nadstavbové vzdělávací moduly s názvem Tematická setkání s lektory. Tato setkání mohou všichni studenti i absolventi školy navštěvovat zcela zdarma nad rámec běžné výuky. Veškeré informace o proběhlých i nově připravovaných setkáních je možné sledovat zde i na našem facebookovém profilu.

Tematická setkání mají podobnou strukturu a formu jako vzdělávací moduly, které studenti znají z výuky. Jejich přínos tkví však v tom, že se zaměřují na témata nad rámec standardní výuky. Studenti se zde budou moci seznámit s nejžhavějšími trendy nejrůznějších oborů a se specifickými zkušenostmi, názory a know-how jednotlivých lektorů, specialistů či známých osobností. Kromě toho se tematická setkání zaměřují na interaktivitu a umožňují aktivní zapojení každému účastníkovi.

Již uskutečněná tematická setkání:

 • "Obchodně ekonomická spolupráce mezi ČR a státy postsovětského prostoru"
  • lektor: Ing. František Masopust
  • termín: 1.10.2015, 18:00 - 20:00h
 •  "Jak dělat mezinárodní obchod" 
  • lektor: Ing. Ivan Doubek
  • termín: 15.10.2014, 17:00 - 19:00h
 • "Řízení značky"
  • lektor: Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.
  • termín: 9.10.2013, 17:00 - 20:00h

Více informací o Cambridge Business School: