Tematické setkání s lektorem | Cambschool.cz

Tematické setkání s lektorem

(17.01.2014) 

16. 1. 2014 jsme na Cambridge Business School uspořádali pro naše studenty další tematické setkání nad rámec běžné výuky, tentokrát na téma:

 

„Nový občanský zákoník“


vedené advokátem a odborným poradcem v právní oblasti JUDr. Ing. Ivanem Rottem. Ohlasy zúčastněných studentů byly velice kladné a kvůli vysokému zájmu se proto budete zřejmě již brzy moci těšit na další setkání nad právnickou tematikou. Fotografie z proběhlé akce naleznete také v naší fotogalerii.
 


Profil lektora

JUDr. Ing. Ivan Rott, advokát, odborné vedení
 

JUDr. Ing. Ivan Rott, absolvoval PFUK v Praze v letech 1973 až 1978 a po získání titulu JUDr. Jeho studium pokračovalo formou dálkového studia na VŠE v Praze. Celkem disponuje 34 lety praxe v oblasti obchodního a hospodářského práva. Po stejnou dobu zastupuje klienty v občanském soudním řízení, v rozhodčím řízení, ve správním řízení a v ostatních druzích procesů na území ČR i Slovenské republiky.

Poskytuje právní služby zejména v oblasti obchodně právní a práva korporací. Je pravidelně jmenován insolvenčním správcem jak pro oblast úpadku právnických, tak i fyzických osob (konkurzy a oddlužení). Od roku 1993 působil jako konkurzní správce podle zákona o konkurzu a vyrovnání a působil jako konkurzní správce v několika desítkách konkurzů. Poskytuje právní servis dále v oblastech občanského práva, zejména v oblasti týkající se nemovitostí, nebytových prostor, bytů a problematikou s tím spojenou. Věnuje se velmi detailně správnímu právu, formou zastupování klientů jak ve správních řízeních, tak i v řízeních ve správním soudnictví.