Titul BBA | Cambschool.cz | Cambschool.cz

Titul BBA

Titul BBA

Za titulem BBA se skrývá zkratka anglického sousloví Bachelor of Business Administration. To lze do češtiny přeložit jako bakalářské studium v obchodní administrativě nebo jako bakalář managementu a podnikového hospodářství.

Titul BBA se uvádí za jménem: Marie Šikovná, BBA

Tento anglosaský titul je v zemi svého původu uznáván právě jako bakalář. V České republice se však o akademický titul nejedná a nelze ho tedy zapsat do občanského průkazu. Řadí se mezi celoživotní profesní vzdělávání.

BBA je vhodné pro studenty se středoškolským vzděláním, kteří si chtějí zvýšit svou profesní kvalifikaci v oblasti managementu. Absolventi získají nezbytné dovednosti ke vstupu do středního a vyššího managementu a případně také ke studiu navazujícího MBA programu.
 

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA