Titul LLM | Cambschool.cz | Cambschool.cz

Titul LLM

Titul LLM

Za titulem LLM se skrývá zkratka anglického sousloví Master of Laws, nebo latinské Legum Magister. Tento anglosaský titul je v zemích svého původu na úrovni magisterského studia, v České republice se však o akademický titul nejedná a nelze ho tedy zapsat do občanského průkazu. Řadí se mezi celoživotní profesní vzdělávání a neopravňuje svého držitele k tomu, aby se mohl přihlásit k advokátním zkouškám.

Titul LLM se uvádí za jménem: Petr Chytrý, LL.M.

Obor je zaměřen na oblast práva, v případě Cambridge Business School zejména na právo obchodní. Absolvent LLM programu získá ucelený přehled o právních předpisech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí, doplněné o konkrétní případy z praxe.

Studium LLM je díky svému praktickému zaměření určeno především pro uchazeče s předchozím právním vzděláním, jako jsou advokáti, koncipienti, notáři či právní specialisté, ale také pro vrcholové manažery tuzemských i zahraničních společností, ředitele firem a pracovníky veřejné správy, kteří se zabývají obchodním a podnikovým právem a kteří neustále pracují na zdokonalení své kvalifikace.
 

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA