Vedení školy | Cambschool.cz

Vedení školy

Vedení školy

Ředitelka

  • Ing. Bc. Vlasta Váchová

Tajemník

  • Mgr. Jan Spour

Zástupce ředitelky pro pedagogickou činnost

  • JUDr. Libor Čihák

Zástupce ředitelky pro koncepci a rozvoj

  • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

Zástupkyně ředitelky pro vnější vztahy

  • Mgr. Dita Jirovská

Vedoucí studijního oddělení

  • Bc. Klára Fryčová

Studijní koordinátorka

  • Ing. Eva Juraszková

Vedoucí ekonomického oddělení

  • Ing. Hana Voráčková