Vedení školy | Cambschool.cz

Vedení školy

Vedení školy

Ředitelka

  • Ing. Bc. Vlasta Váchová

Tajemnice

  • Ing. Blanka Frýbová

Zástupce ředitelky pro pedagogickou činnost

  • JUDr. Libor Čihák

Zástupce ředitelky pro koncepci a rozvoj

  • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

Zástupkyně ředitelky pro vnější vztahy

  • Mgr. Dita Jirovská

Vedoucí studijního oddělení

  • Ing. Blanka Frýbová

Vedoucí sekretariátu

  • Tereza Gerhátová, DiS.

Vedoucí ekonomického oddělení

  • Ing. Hana Voráčková