Zahájení jarního cyklu 2018 | Cambschool.cz

Zahájení jarního cyklu 2018

Zahájení jarního cyklu 2018

V sobotu 7. 4. 2018 proběhlo v centru Prahy zahájení jarního cyklu výuky školy Cambridge Business School. Zahájili jsme řadu programů MBA, ve kterých studenti získají mnoho praktických zkušeností a dovedností, které zužitkují ve své profesi. Kromě klasických programů jako Management obchodu, Marketing a PR či Strategický management je v dnešní době největší poptávka po praktickém využití  soft skills a moderních metod vedení a řízení lidí. V souladu s tímto trendem byly otevřeny také programy Management soft skills a Management a leadership. Zahájen byl rovněž doktorský program Executive DBA, ve kterém studenti získají nejvyšší úroveň manažerského vzdělání.

Zahájení jarního cyklu 2018Zahájení jarního cyklu 2018

Sobotního zahájení se zúčastnil neobvykle vysoký počet nových studentů, které osobně přivítala paní ředitelka Ing. Bc. Vlasta Váchová. Krátce promluvila o významu kvalitního vzdělání a výhodách, které úspěšné absolvování studia na Cambridge Business School manažerům přinese. Na závěr všem novým studentům popřála mnoho štěstí při studiu.

Studenti získali benefitní kartu, díky níž mohou čerpat slevy u partnerů Cambridge Business School. Dále se seznámili s organizací výuky, podmínkami ukončení studia a dalšími informacemi pro snazší orientaci ve studiu. Na speciálním semináři se studenti dozvěděli, jak postupovat při psaní seminárních a závěrečných prací.

Během setkání se studenti zúčastnili také dvou výukových modulů a absolvovali již první ze čtyř bloků prezenční výuky. Mohli se tak sami přesvědčit o minimální časové náročnosti studia. Studium je koncipováno s ohledem na požadavky časově vytížených manažerů a proto nabízí maximální flexibilitu. Výuku vedou vybraní odborníci z praxe, kteří jsou špičkami ve svém oboru. Ti jsou navíc studentům k dispozici také pro následné konzultace. Za rok již budou všichni úspěšní absolventi držiteli titulů MBA a DBA, které jim pomohou v kariérním růstu.

Studenti měli v průběhu dne také možnost navázat nové kontakty jak s lektory, tak s novými kolegy – studenty a nad bohatým občerstvením s nimi diskutovat o vyučovaných tématech i aktuálních problémech ze své praxe.

Jsme pyšní na to, kolik zájemců o titul MBA se rozhodlo zvýšit si své vzdělání právě na naší škole. Váš zájem nás velmi těší a zároveň motivuje k tomu, abychom se snažili výuku ve spolupráci s našimi špičkovými lektory neustále vylepšovat a poskytovat tak studentům to nejkvalitnější vzdělání, které jim pomůže v jejich profesním rozvoji.

Všem novým studentům přejeme mnoho úspěchů ve studiu.

Více fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.